Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Kaikki laatutavoitteemme ovat asiakkaidemme tarpeista lähtöisin. Etusijalla on asiakastyytyväisyys. Asiakkaiden, jotka arvostavat:
 • hyvää ja luotettavaa laatua
 • työaikataulujen pitävyyttä
 • turvallisuusriskien etukäteistä huomioonottamista
 • parempaa palvelua ja ammattitaitoa
 • kohtuullista kustannustasoa
 • oikeaa hinta-laatusuhdetta


Toiminnassamme noudatamme seuraavia arvoja:

Palveluhenkinen:

 • vastuuntuntoinen
 • ammattitaitoinen
 • helposti tavoitettavissa

Yhteistyökykyinen:

 • aktiivinen yhteistyökumppanina
 • tehokas palveluketjussa

Laadukas:

 • tuotteissa (tekninen)
 • palvelussa (toiminta)

Luotettava:

 • asiakkaiden arvostama
 • henkilöstön arvostama

Osaava:

 • palveluissa
 • ammatissa
 • toimialalla

Nopea:

 • asiakkaiden toiveisiin reagoinnissa
 • sisäisessä toiminnassa
 • päätöksen teossa

Muutosherkkä:

 • asiakkaiden tarpeissa
 • tekniikan kehityksessä
 • kilpailutilanteissa

Kannattava:

 • kustannustehokas
 • tulostietoinen
 • yrittäjähenkinen


Lisäksi noudatamme STUL:n eettisiä sääntöjä.