Pientalon energiankulutusvertailu

Menemällä www.motiva.fi
sivuilta löytyvään lämmitysvertailuun saat tärkeää lisätietoa eri lämmitysjärjestelmien hankintahinnoista ja energian kulutuksesta. On hyvä tietää, että suora sähkölämmitys on tutkimuksen mukaan kaikkein edullisin pientalon lämmitysmuoto.