Pientalon energiankulutusvertailu


Menemällä https://www.motiva.fi/ sivuilta löytyvään lämmitysvertailuun saat tärkeää lisätietoa eri lämmitysjärjestelmien hankintahinnoista ja energian kulutuksesta. On hyvä tietää, että suora ähkölämmitys on tutkimuksen mukaan kaikkein edullisin pientalon lämmitysmuoto.